Gitaristen Podium

[Please scroll down for English]

Volgend concert 11 september

Om gitaristen in tijden van corona enig perspectief te bieden, maakte het Gitaristen Podium een online herstart. Inmiddels zijn er zes mooie gitaarconcerten achter de rug. Twaalf klassiek gitaristen durfden het online avontuur aan en hebben ieder vanuit hun eigen locatie een prachtig concert neergezet.

In het voorprogramma speelt telkens een conservatoriumstudent, gevolgd door een professional. Na afloop is er een Q&A, of wel ruimte om vragen te stellen aan de gitaristen. Dit concept slaat aan. Daarom gaan de online gitaarconcerten na de zomervakantie door; ook nu de meeste corona-maatregelen verleden tijd zijn!
Het eerstvolgende concert is op zaterdag 11 september, uiteraard weer via Zoom. De Franse gitarist Paul Bizot, leerling van Carlo Marchione, verzorgt het voorprogramma. Marcus de Jong, voorzitter van EGTA-Nederland is de hoofdgitarist.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, maar noteer alvast deze data:
11-09-2021 Marcus de Jong (NL) & Paul Bizot (FR)
09-10-2021 Fernando Cordas (NL) & Manuel Giner (FR)
13-11-2021 Martin van Hees (NL) & Guo Zhi Tang (DE)
11-12-2021 Petra Polackova (CZ) & Maya Descheemaeker (B)

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden, stuur een mail!

online guitar concert Marcus de JongNext concert 11 September

To give guitarists some perspective in times of corona, Gitaristen Podium made an online restart. Meanwhile, six beautiful guitar concerts have taken place. Twelve classical guitarists dared the online adventure and each of them played a beautiful concert from their own location.

Each time a conservatory student plays the support act, followed by a professional. Afterwards, there is a Q&A, where you can ask the guitarists questions. This concept is a success. That is why the online guitar concerts will continue after the summer holidays; also now that most Covid measures are past!
The next concert is on Saturday 11 September, via Zoom. The French guitarist Paul Bizot, a student of Carlo Marchione, will be the support act. Marcus de Jong, chairman of EGTA-Nederland is the main guitarist.

A new website is under construction, but please note these dates:
11-09-2021 Marcus de Jong (NL) & Paul Bizot (FR)
09-10-2021 Fernando Cordas (NL) & Manuel Giner (FR)
13-11-2021 Martin van Hees (NL) & Guo Zhi Tang (DE)
11-12-2021 Petra Polackova (CZ) & Maya Descheemaeker (B)

If you want to be kept informed automatically, please send an email!


online guitar concert Fernando Cordasonline guitar concert Martin van Heesonline guitar concert Petra PolackovaPast concerts:


online concert Flavio Banni en Rolf van Meurs

online gitaarconcert Izhar Elias en Roxane Radoux

online gitaarconcert Kristina Varlid en Rick Doornbos
Saturday March 27 2021
Guitar concert: Kristina Varlid & Rick Doornbos
REAL LIVE on Zoom

online gitaarconcert José Manuel Dapena en Sara Rütten
Saturday April 24 2021
Guitar concert: Jose Manuel Dapena & Sara Rutten
REAL LIVE on Zoom
Information
online gitaarconcert Nathasja van Rosse en Alexandru Grecu
Saturday May 29 2021
Guitar concert: Nathasja van Rosse & Alexandru Grecu
Interactive Guitar Concert on Zoom
Information

online gitaarconcert Stefan Schmitz & Laura Rouy
Saturday June 26, 2021
Guitar concert: Stefan Schmitz & Laura Rouy
Interactive Guitar Concert on Zoom
Information